Datum van inwerkingtreding: 1 mei 2014

ISSA-MODA ONLINE PRIVACYBELEID
Wij bij Issa-Moda respecteren uw privacy en waarderen de relatie die wij met u onderhouden. Uw bezoek aan deze Site is onderworpen aan dit Privacybeleid en aan onze Algemene voorwaarden.
Dit Privacybeleid beschrijft welke persoonlijke informatie we verzamelen op de Issa-Moda website, momenteel te vinden op www. Issa – moda . be(de "Site"), hoe we die informatie kunnen gebruiken en met wie we ze kunnen delen. Ons Privacybeleid beschrijft eveneens de maatregelen die we nemen om de veiligheid van deze informatie te beschermen, evenals hoe u uw persoonlijke informatie kan bereiken, wijzigen of verwijderen. Er wordt eveneens uiteengezet hoe u zich, op ieder ogenblik en zonder kosten, kan verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of tegen het ontvangen van communicaties over onze producten en diensten.
Gelieve te noteren dat dit Privacybeleid uitsluitend betrekking heeft op de informatie die aan Issa-Moda verschaft wordt. Het heeft geen betrekking op informatie of communicaties die naar Issa-Moda zouden verwijzen, bv. communicatie op de toonbanken van Issa-Moda. Indien u één van onze andere websites bezoekt, of een link naar een andere website van deze Site, zal uw bezoek onderworpen zijn aan het privacybeleid en de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op die website. We raden u aan dat u deze raadpleegt.
Informatie die Wij Verzamelen en Hoe Wij Deze Gebruiken
Wanneer u onze Site bezoekt, kan u ervoor kiezen ons persoonlijke informatie te verstrekken. Indien u bijvoorbeeld beslist zich te registreren of deel te nemen aan een onderzoek, kan u gevraagd worden om bepaalde persoonlijke informatie te verstrekken zoals uw contactinformatie (naam, e-mailadres, telefoonnummer en postadres). Indien u niet wenst dat we dergelijke persoonlijke informatie van u verzamelen, gelieve zulke informatie dan niet aan ons te verstrekken.
We kunnen u vragen om informatie te verstrekken over uw bekommernissen zodat wij u een aangepaste service kunnen bieden. In dit geval, zullen we u de gelegenheid bieden om in te stemmen met de verwerking van deze informatie die als gevoelig kan worden beschouwd volgens toepasselijke lokale privacywetgeving, dit in overeenstemming met de vereisten onder de toepasselijke wetgeving. Neemt u er alstublieft nota van, dat indien u uw toestemming niet geeft, we deze informatie niet kunnen verzamelen en u niet kunnen voorzien van onze diensten op maat. Indien u niet langer de verwerking van deze informatie wenst toe te staan, gelieve de "Uw Keuzes" Sectie hieronder te raadplegen.
Gebruik van Persoonlijke Informatie door Issa-Moda
Marketing Communicatie
Indien u dit verkiest, kan de persoonlijke informatie die u ons verstrekt gebruikt worden door Issa-Moda om communicaties zoals onze nieuwsbrieven, onderzoeken en andere berichten aan u te bezorgen en die product- en evenementeninformatie, tips of promoties ("Communicaties") bevatten. Indien u verkiest om dergelijke Communicatie liever niet te ontvangen, gelieve deze optie dan ook niet te selecteren. Indien u dit wel verkiest en u later beslist dat u deze Communicaties niet langer wenst te ontvangen, gelieve de "Uw Keuzes" Sectie hieronder te raadplegen.
Berichten die u Dienen
Indien u ervoor hebt gekozen ons uw contactgegevens te verstrekken, kunnen wij u met behulp van alle middelen, met inbegrip van e-mail, voorzien van dienstgerelateerde aankondigingen betreffende de Site. Wij mogen u ook contacteren met betrekking tot uw verzoeken of vragen aan de klantendienst. Alle geregistreerde gebruikers (die er uitdrukkelijk mee hebben ingestemd om berichten via e-mail te ontvangen), zullen bijvoorbeeld een welkomstemail ontvangen om hun registratie te bevestigen. Dit soort berichten zijn noodzakelijk om u van dienst te zijn, om uw vragen te beantwoorden en om u de klantendienst op hoog niveau te verstrekken die Issa-Moda haar klanten aanbiedt.
Gebruikersspecifieke Dienst
Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u een gepersonaliseerde dienstverlening en gebruik van onze Site aan te bieden. We kunnen bijvoorbeeld uw voorkeur vragen en daarna tips voorstellen waarvoor u bijzondere interesse zou kunnen hebben.
Bijzondere Evenementen, Vragenlijsten en Enquêtes
Bij gelegenheid mag Issa-Moda bijzondere evenementen (zoals wedstrijden, loterijen of andere aanbiedingen in overeenstemming met toepasselijke lokale wetgeving), vragenlijsten en enquêtes sponseren. Er kunnen specifieke regels van toepassing zijn op deze promoties die dan uitleggen hoe de door u verstrekte persoonlijke informatie verwerkt zal worden. Wij raden u ten zeerste aan alle toepasselijke regels te raadplegen alvorens deel te nemen. In de mate dat een bijzonder evenement, vragenlijst of enquête niet onderworpen is aan specifieke regels, zal de verwerking van persoonlijke informatie door dit Privacybeleid en de daarin uiteengezette doeleinden geregeld worden.
Technologieën die Ons toelaten om Uw Ervaring op Onze Site aan te passen
Wij gebruiken verschillende technologieën om informatie te verzamelen (zoals uw webaanvraag, Internet Protocol adres, navigatietype, navigatietaal, de datum en tijd van uw aanvraag) betreffende uw bezoek aan onze Site en om uw ervaring op onze Site te verbeteren en aan te passen. Wij kunnen bijvoorbeeld voor statistische doeleinden het Internet Protocol (IP) adres verzamelen dat uw computer of apparatuur identificeert en uw geografisch gebied aangeeft. In sommige gevallen kunnen wij deze technologieën gebruiken in combinatie met de persoonlijke informatie die u ons op de Site verstrekt. Deze technologieën kunnen een verscheidenheid aan informatie verstrekken, zoals het feit of u onze Site voordien reeds hebt bezocht. Zij kunnen ons eveneens toelaten om uw voorkeuren op te slaan. Iedere technologie wordt hieronder uitgelegd.
Cookies
Browser cookies zijn stukken tekst die op de harde schijf van uw computer geplaatst worden wanneer u onze Site bezoekt. Flash cookies zijn gelijkaardig aan browser cookies, behalve dat zij complexere gegevens dan eenvoudige tekst kunnen opslaan en eerder in uw navigatieprogramma worden opgeslagen dan op uw harde schijf.
U kunt uw navigatieprogramma en/of plugs aan uw navigatieprogramma, zoals flash, u laten waarschuwen dat er cookies zijn of cookies automatisch laten weigeren. Weigering van onze cookies zal de Google cookies (hieronder uiteengezet) eveneens buiten werking stellen. Indien u het gebruik van cookies weigert of zich hiervoor uitschrijft, kan u deze Site nog steeds gebruiken, maar u kunt beperkt worden in het gebruik van bepaalde faciliteiten.
Google
We blijven er steeds aan werken om uw ervaring op onze Site te verbeteren. Hiervoor hebben wij beroep gedaan op een onderneming, Google, om ons bij te staan teneinde een beter inzicht te krijgen inzake uw gebruik van onze Site. Wij zullen cookies op uw computer plaatsen om informatie te verzamelen die ons toont hoe u bij onze Site terechtkomt en hoe u onze Site gebruikt en er op navigeert. Google ontvangt geen enkele rechtstreeks identificeerbare persoonlijke informatie over u, maar Google zal onrechtstreeks identificeerbare persoonlijke informatie ontvangen en verwerken, met inbegrip van het IP adres van uw computer. Google gaat het bezoekersgedrag na op onze Site via het gebruik van een anonieme permanente cookie die geen rechtstreeks identificeerbare persoonlijke informatie over u inhoudt. Het is Google contractueel verboden om de gegevens te gebruiken voor enige andere doeleinden en ze dient alle ontvangen gegevens vertrouwelijk te houden. U kunt Google' bevoegdheid om uw gedrag op deze Site na te gaan deactiveren. Om meer te weten over de verschillende niveaus van privacy en vertrouwelijkheid die u kan selecteren in relatie tot Google en om uw keuze te maken.
Informatie die Wij Delen en met Wie Wij Deze Delen
We zullen uw persoonlijke informatie niet aan derden bezorgen om deze te laten gebruiken voor hun marketinggebruik, hun producten of diensten tegenover u zonder uw toestemming, behalve zoals uiteengezet in de "Bedrijfsoverdrachten" Sectie hieronder. Bovendien verkopen of dragen wij op geen enkele manier persoonlijke informatie over bezoekers van onze Site over, behalve zoals hieronder uiteengezet.
Issa-Moda Bedrijven
We kunnen uw persoonsgebonden informatie delen met onze Verbonden Ondernemingen (de "Issa-Moda Bedrijven"). Een verbonden onderneming is een persoon of entiteit die direct of indirect, door een of meer tussenpersonen, onze groep controleert of erdoor gecontroleerd wordt, of ermee onder gemeenschappelijk beheer staat. Issa-Moda Bedrijven mogen deze informatie gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid, met inbegrip van, indien u daarvoor gekozen heeft, het versturen van Communicaties met betrekking tot productinformatie, tips of promoties. Indien u niet wilt dat we uw persoonlijke informatie delen met Issa-Moda Bedrijven, gelieve ons die informatie dan niet te verstrekken. We kunnen de voordelen van Issa-Moda niet aanbieden aan iemand die niet instemt met het delen van zijn persoonlijke informatie met Issa-Moda Bedrijven
Derden
We kunnen andere bedrijven en individuen in dienst nemen om namens ons taken uit te voeren met betrekking tot de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid. Voorbeelden zijn bedrijven gespecialiseerd in data-analyse, specialisten in klantenondersteuning, email vendors, webhosting-bedrijven en uitvoerende bedrijven (bv. bedrijven die mailings coördineren). Aan zulke derden kan toegang worden verschaft tot persoonlijke informatie die nodig is om hun taken uit te voeren, doch mogen zij dergelijke informatie enkel gebruiken namens ons en in overeenstemming met onze instructies en dit Privacybeleid.
Bovendien wordt u in sommige gevallen de mogelijkheid geboden ermee in te stemmen om uw informatie met een derde, zoals een medesponsor van een evenement of promotie, te delen. Indien u instemt, zullen wij uw informatie met deze derden delen en mag de informatie die u verstrekt door deze derden gebruikt worden voor diens eigen doeleinden en in overeenstemming met hun eigen beleid
Bedrijfsoverdrachten
Aangezien we steeds aan de ontwikkeling van ons bedrijf werken, is het mogelijk dat we bepaalde van onze activa verkopen. Bij dergelijke transacties, is gebruikersinformatie, inclusief persoonlijke informatie, over het algemeen één van de overgedragen bedrijfsactiva. Bij een eventuele verkoop zullen wij al het mogelijke doen om de koper te verplichten de persoonlijke informatie op deze Site te gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid. Als de koper weigert het privacybeleid na te leven, moet hij uw toestemming vragen voor elk gebruik van uw persoonlijke informatie dat niet beschreven is in dit privacybeleid. U kan ervoor kiezen dat uw informatie niet overgedragen wordt als bedrijfsactiva door ons te contacteren zoals beschreven in de "Uw Keuzes" Sectie.
Naleving van de Wetgeving
Wij kunnen die informatie vrijgeven die noodzakelijk is om enige toepasselijke wet, verordening, wettelijke procedure of overheidsverzoek na te leven. Wij kunnen bovendien informatie vrijgeven indien zulks noodzakelijk is om fysieke schade of financieel verlies te vermijden of in verband met verdachte of daadwerkelijk onwettige handelingen, in de mate dat dit is toegestaan door het toepasselijke recht.
Overdracht van Data naar Andere Landen
De overdracht van persoonlijke informatie buiten de Europese Unie (EU) naar landen die niet voorzien zijn in een adequaat beschermingsniveau van de bescherming van persoonlijke informatie, wordt gereglementeerd door het Europees recht ter bescherming van persoonsgegevens. Als we uw persoonlijke informatie buiten de EU versturen, zullen we alle nodige stappen ondernemen om in overeenstemming te zijn met het toepasselijke recht tot bescherming van persoonsgegevens.
Issa-Moda België Online verzamelt, verwerkt en gebruikt uw persoonlijke informatie voornamelijk binnen de EU.
U stemt toe met het overbrengen van persoonlijke informatie voor verwerking- en houtingdoeleinden naar onze Verbonden Ondernemingen, Issa-Moda Bedrijven en service providers. De overbrenging kan alle persoonlijke informatie omvatten die op deze website verwerkt is, daarin inbegrepen sommige persoonlijke informatie die als gevoelig beschouwd kan worden onder het toepasselijke recht. Niettegenstaande het voorgaande, eisen we dat alle Verbonden Ondernemingen, Issa-Moda Bedrijven en derden die uw persoonlijke informatie ontvangen, de privacy voorwaarden in dit Privacybeleid naleven, ongeacht waar zij zich bevinden.
We kunnen de voordelen van Issa-Moda niet aanbieden aan iemand die niet instemt met de overdracht van zijn/haar persoonlijke informatie zoals in dit Privacy Beleid beschreven wordt. Indien u persoonlijke informatie verstrekt aan de Issa-Moda Site en later beslist dat u niet langer wenst in te stemmen met de overdracht van uw persoonlijke informatie zoals beschreven in deze paragraaf, gelieve ons dan te contacteren zoals beschreven in de "Uw Keuzes" Sectie van dit Privacybeleid.

Privacy van Kinderen
Indien u jonger dan 18 jaar bent, mag u op onze Site navigeren. U mag echter geen persoonlijke informatie aan ons verstrekken. Deze Site is niet bedoeld voor personen onder de leeftijd van 18 en wij hebben niet de bedoeling om wetens en willens informatie te bekomen van iemand die jonger is dan 18. Indien wij er kennis van krijgen dat wij onopzettelijk persoonlijke informatie bekomen hebben van een bezoeker onder de leeftijd van 18 op deze Site, zullen wij deze informatie uit onze archieven verwijderen.
Hoe we Persoonlijke Informatie Beschermen
We handhaven redelijke voorzorgsmaatregelen voor deze Site om deze te beschermen tegen niet toegelaten openbaarmaking, gebruik, wijziging of vernietiging van persoonlijke informatie die u verstrekt op deze Site. Indien u vragen heeft over de veiligheid van onze Site, dan kunt u een e-mail sturen naar info @ issa – moda . be.
Wijzigingen aan Ons Privacybeleid
We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd herzien. Indien we beslissen om ons Privacybeleid te wijzigen, zullen we het herziene beleid hier plaatsen. We raden aan dat u dit Privacybeleid regelmatig raadpleegt. Wanneer de wijzigingen aan het Privacybeleid belangrijk zijn, zullen we een bericht op de homepage zetten en zullen de veranderingen slechts dertig dagen na de bekendmaking in voege treden. U vindt de datum van inwerkingtreding van dit Privacybeleid bovenaan op deze pagina
Uw Keuzes
Uw Informatie Updaten
U heeft het recht op toegang, inzage, aanvulling, verbetering of verwijdering van uw persoonlijke informatie of door een e-mail te sturen naar info @ issa – moda . be. U kan uw recht op toegang eveneens uitoefenen door ons een getekend en gedateerd verzoek, samen met een kopie van uw identiteitskaart, te sturen naar dit adres.

ISSA-MODA
Thonissenlaan 82
3500 Hasselt
België
Opt-Out & Uw Voorkeuren Beheren
U kunt kiezen of u al dan niet Communicatie van ons wenst te ontvangen. U kunt kosteloos en op elk ogenblik uw voorkeuren met betrekking tot de Communicaties wijzigen of zich verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden door te mailen op info @ issa – moda . be. U kunt zich uitschrijven door ons een e-mail te sturen op info @ issa – moda . be. U kunt er eveneens voor kiezen om geen e-mail communicatie te ontvangen door ons een e-mail te sturen op info @ issa – moda . be en door te vermelden dat dit uw voorkeur is.
Indien u bovendien uw andere voorkeuren wenst te veranderen, bv. in verband met bedrijfsoverdrachten of de overdracht van gegevens zoals omschreven in Overdracht van Data naar Andere Landen of in verband met de verwerking van gevoelige gegevens zoals omschreven in Informatie die Wij Verzamelen en Hoe Wij Deze Gebruiken, gelieve ons te contacteren op info @ issa – moda . be.
U kunt eveneens uw recht op rechtzetting en verwijdering uitoefenen door ons een ondertekende en gedateerde brief te zenden, samen met een kopie van uw identiteitskaart.
Gelieve te noteren dat indien u uw toestemming tot bepaalde verwerking en/of overdrachten intrekt, we u niet langer de voordelen van Issa-Moda kunnen aanbieden en uw persoonlijke informatie zullen verwijderen indien dit vereist is in antwoord op uw verzoek.
Gegevensverantwoordelijke/Gegevensbewerker
Issa-Moda is de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke informatie.
ISSA-MODA, Thonissenlaan 82, 3500 Hasselt, België zal zulke persoonlijke informatie verzamelen, huisvesten en verwerken namens en in overeenstemming met de instructies van Issa-Moda.
Opmerkingen
We hebben grote inspanningen gedaan om te garanderen dat uw bezoek aan onze Site uitstekend verloopt en dat uw privacy voortdurend wordt gerespecteerd. Indien u vragen, opmerkingen of ongerustheden heeft over onze privacypraktijken, gelieve ons dan te contacteren via e-mail op info @ issa – moda . be of per telefoon op het nummer + 32 (0) 11 / 22 . 85 . 41.
Copyright © 2014 Issa-Moda. All worldwide rights reserved.

Effective Date: MAY 1, 2014

ISSA-MODA ONLINE PRIVACY POLICY
Issa-Moda Inc. ("we, us, or our") respects your concerns about privacy and values the relationship we have with you. This Privacy Policy describes the types of personal information we collect about our customers, how we use the information, with whom we share it, and the choices available to our customers regarding our use of the information. We also describe the measures we take to protect the security of the information and how our customers can contact us about our privacy practices.

Information We Collect
We may obtain personal information about you from various sources. We may collect this information when you provide it at our store, on our website or in connection with our social networking or mobile applications. Our products are available for sale in our department store. Personal information collected in this department store is not provided to us. This Privacy Policy does not address any data collection at our retail partners. When you visit this site or our social networking or mobile applications, we may also collect certain information by automated means, using technologies such as cookies, web server logs and web beacons.

Information You Provide
You may choose to provide personal information to us in a number of ways, such as when you participate in an offer or promotion, or when you make a purchase on our site or in our stores. The types of personal information you may provide to us includes:
Contact information (such as name, postal address, email address, and mobile or other phone number), Your dressing concerns, Contact information for friends or other people you would like us to contact, Content you provide (such as photographs, articles and comments). Information provided to us by social networks or mobile applications when you use one of our social networking or mobile applications (such as your name, profile picture, likes, location, friend list and other information described in the social networking application sign-up page, or your geo-location details when using one of our mobile applications)

• How We Use The Information
We may use the information you provide to:
• Send you promotional materials or other communications
• Provide services to you
• Create and manage your online account
• Respond to your inquiries
• Communicate with you about, and administer your participation in, special events, contests, sweepstakes, programs, surveys and other offers
• Operate and communicate with you about our social networking or mobile applications
• Operate, evaluate and improve our business (including developing new products and services; managing our communications; analyzing our products; performing data analytics; and performing accounting, auditing and other internal functions)
• Comply with applicable legal requirements, relevant industry standards and our policies
• We also may use the information in other ways for which we provide specific notice at the time of collection.
• Information We Collect by Automated Means
When you visit this site or our online advertisements or use one of our social networking or mobile applications, we collect certain information by automated means, using technologies such as cookies, web server logs and web beacons.
o
o Technologies We Use
o Cookies, Web Server Logs and Web Beacons
Cookies are small text files that websites send to your computer or other Internet-connected devices to uniquely identify your browser or to store information or settings in your browser. Your browser may tell you how to be notified when you receive certain types of cookies and how to restrict or disable certain cookies. Please note, however, that without cookies you may not be able to use all of the features of our website.

In conjunction with obtaining information through cookies, our web servers may log details such as your operating system type, browser type, domain, and other system settings, as well as the language your system uses and the country and time zone in which your device is located. The web server logs also may record information such as the address of the web page that linked you to our site and the IP address of the device you use to connect to the Internet.

To control which web servers collect this information, we may place tags on our web pages called "web beacons." These are computer instructions that link web pages to particular web servers and their cookies.

o Third Party Web Analytics Services
We may use third party web analytics services on this site. Such third party web analytics service providers may include, but is not limited to, Google Analytics. The service providers that administer these services use technologies such as cookies, web server logs and web beacons to help us analyze how visitors use the site. The information collected through these means (including IP address) is disclosed to these service providers, who use the information to evaluate use of the website. You may deactivate the ability of Google to analyze your browsing activities on this site. Learn more about Google , and exercise your choice with respect to their collection of information on this site. To disable the Google Analytics cookie and any other third party web analytics service provider cookies, some browsers indicate when a cookie is being sent and allow you to decline cookies on a case-by-case basis.

o Targeted Advertising
We also may contract with third-party advertising networks that collect IP addresses and other information through the use of cookies, web server logs and web beacons on our websites, emails, and on third-party websites and emails. They use this information to provide advertisements about products and services tailored to your interests (including for companies not affiliated with us). You may see these advertisements on our websites and other websites. This process also helps us manage and track the effectiveness of our marketing efforts. Learn more about these [and other] advertising networks and their opt-out instructions.

o How We Use the Information Collected by Automated Means
We may use the information collected through automated means on this site for market research, data analytics and system administration purposes, such as to determine whether you've visited us before or are new to the site, and for compliance with our legal obligations, policies and procedures, including compliance with relevant industry standards and the enforcement of our Terms and Conditions. We also may use the information in other ways for which specific notice is provided at the time of collection.

Information We Share
We do not rent lists, or sell or otherwise disclose personal information we collect about you, except as described here. We may share your personal information with:
• Our affiliates within Issa-Moda Inc. umbrella of companies
• Service providers who perform services on our behalf based on our instructions. We do not authorize these service providers to use or disclose the information except as necessary to perform services on our behalf or comply with legal requirements. Examples of these service providers include entities that process credit card payments, fulfill orders, and provide web hosting and marketing services.
• Other third parties with your consent (e.g., some of our Facebook or LinkedIn applications may share information collected through those apps with your Facebook friends or other Facebook users).

In addition, we may disclose information about you (i) if we are required to do so by law or legal process, (ii) to law enforcement authorities or other government officials, or (iii) when we believe disclosure is necessary or appropriate to prevent physical harm or financial loss, or in connection with an investigation of suspected or actual fraudulent or illegal activity.

We also reserve the right to transfer personal information we have about you in the event we sell or transfer all or a portion of our business or assets. Should such a sale or transfer occur, we will use reasonable efforts to direct the transferee to use personal information you have provided to us in a manner that is consistent with our Privacy Policy. Following such a sale or transfer, you may contact the entity to which we transferred your personal information with any inquiries concerning the processing of that information.

Your Rights and Choices
We offer you certain choices in connection with the personal information we collect from you, such as how we use the information and how we communicate with you. To update your preferences, ask us to remove your information from our mailing lists or submit a request, please contact us as specified below.
• Email Opt-Out
You can at any time tell us not to send you marketing communications by email by contacting us as indicated below. You also may opt out of receiving marketing emails from Issa-Moda by mailing at info @ issa - moda . be

• Postal Mail Opt-Out
You can ask Issa-Moda to stop sending you marketing communications by postal mail by following the instructions that may be included in a particular promotion. You also can request that we refrain from sending you promotional postal mail by contacting us as indicated below.

• Social Networking Application Opt-Out
To remove or delete our apps from your social networking account, follow the instructions from the social network:
Facebook: provided by the Facebook Help Center.
LinkedIn: provided by the LinkedIn Help Center
• Geo-Location Information
We may ask you for your geo-location via our mobile application. You may choose not to share your geo-location details by adjusting your mobile device's location services settings. To decline from sharing your geo-location details, follow the instructions on your mobile device on changing the relevant settings; otherwise, please contact your service provider or device manufacturer.
• Withdrawing Consent
You may withdraw any consent you previously provided to us, or object at any time on legitimate grounds, to the processing of your personal information. We will apply your preferences going forward. In some circumstances, withdrawing your consent to our use or disclosure of your personal information will mean that you cannot take advantage of some of our products or services.
• Reviewing, Updating and Modifying Personal Information
Subject to applicable law, you may have the right to request access to and receive details about the personal information we maintain about you, update and correct inaccuracies in your personal data, and have the information blocked or deleted, as appropriate. The right to access personal information may be limited in some circumstances by local law requirements. You may request to review, change or delete your personal information by sending an email to info @ issa – moda . be

Data Transfers
We may transfer the personal information we collect about you to countries other than the country in which the information was originally collected. Those countries may not have the same data protection laws as the country in which you initially provided the information. When we transfer your information to other countries, we will protect that information as described in this Privacy Policy.

Children's Privacy
If you are under 18 years of age, you may browse our site. However, you may not provide personal information to us. This site is not directed to children under the age of 18 and we do not knowingly collect personal information from children under the age of 18 on the site. If we become aware that we have inadvertently received personal information from a visitor under the age of 18 on the site, we will delete the information from our records.

How We Protect Personal Information
We maintain appropriate administrative, technical and physical safeguards designed to protect the personal information you provide against accidental, unlawful or unauthorized destruction, loss, alteration, access, disclosure or use.
Links To Other Websites
Our website may provide links to other websites for your convenience and information. These websites may operate independently from us. Linked sites may have their own privacy notices or policies, which we strongly suggest you review if you visit any linked websites. To the extent any linked websites you visit are not owned or controlled by us, we are not responsible for the sites' content, any use of the sites, or the privacy practices of the sites.
Updates To Our Privacy Policy
This Privacy Policy may be updated periodically and without prior notice to you to reflect changes in our personal information practices. We will post a prominent notice on our website to notify you of any significant changes to our Privacy Policy and indicate at the top of the Policy when it was most recently updated.
How To Contact Us
If you have any questions or comments about this Privacy Policy, or if you would like us to update information we have about you or your preferences, please contact us by email at info @ issa – moda . be or telephone at +32 (0) 11 / 22 . 85 . 41

ISSA-MODA
Thonissenlaan 82
3500 Hasselt
Belgium

Copyright © 2014 Issa-Moda. All worldwide rights reserved.

Date d'entrée en vigueur : 1 Mai 2014
CHARTE SUR LA VIE PRIVEE ISSA-MODA ONLINE
Chez Issa-Moda, nous respectons votre vie privée et attachons de l'importance aux rapports que nous entretenons avec vous. Votre visite sur ce site Internet est soumise à la présente Charte sur la vie privée et à nos Conditions Générales.
Cette présente Charte sur la vie privée décrit les types d'informations personnelles que nous recueillons sur le site Internet de Issa-Moda, localisé actuellement sur www . issa – moda . be («Site»), la façon dont nous pouvons utiliser ces informations et les personnes avec lesquelles nous pouvons les partager. Notre Charte sur la vie privée décrit également les mesures que nous prenons pour protéger la sécurité de ces informations ainsi que la façon dont vous pouvez accéder à, modifier ou supprimer vos informations personnelles. En outre, elle explique la façon dont vous pouvez vous opposer au traitement de vos informations personnelles ou à la réception de communications concernant nos produits et nos services, ce à tout moment et sans frais.
Veuillez noter que la présente charte sur la vie privée régit uniquement les informations fournies à Issa-Moda. Elle ne régit pas toute autre information ou communication qui peut faire référence à Issa-Moda, par exemple, des communications provenant de guichets de Issa-Moda se trouvant dans des magasins. Si vous visitez un lien vers un autre site Internet à partir de ce Site, vous êtes soumis(e) à la Charte sur la vie privée relative audit site Internet et nous vous conseillons de consulter ladite charte sur la vie privée.
Collecte et utilisation d'informations
Vous pouvez choisir de nous fournir des informations personnelles lorsque vous visitez notre Site. Par exemple, si vous décidez de vous enregistrer comme utilisateur ou de remplir un sondage en ligne, il pourra vous être demandé de nous fournir certaines informations telles que vos coordonnées (nom, adresse e-mail, adresse postale et numéro de téléphone). Dans le cas où vous préféreriez que nous ne collections pas d'informations personnelles vous concernant, nous vous remercions de vous abstenir de nous fournir de telles informations.
Nous pouvons vous inviter à fournir des informations concernant vos problèmes de s'habiller pour nous permettre de vous fournir un service personnalisé. Si tel est le cas, vous aurez la possibilité d'accepter que nous traitions ces informations qui peuvent être considérées comme sensibles en vertu de la législation locale, en conformité avec les obligations imposées par la loi applicable. Veuillez noter que si vous ne donnez pas votre consentement, nous ne pourrons ni collecter ni utiliser ces informations, et nous ne serons pas en mesure de vous fournir les services personnalisés s'y rapportant. Si vous ne souhaitez plus autoriser le traitement de ces informations, reportez-vous à la section « Vos choix » ci-dessous.
Utilisation des informations personnelles par Issa-Moda
Communications marketing
Si vous faites ce choix, les informations que vous fournissez peuvent être utilisées par Issa-Moda afin de créer et vous remettre des communications telles que des newsletters, des sondages ou d'autres messages contenant des informations sur les produits et les événements, des conseils ou des promotions («Communications»). Si vous préférez ne pas recevoir lesdites communications, veuillez ne pas choisir de les recevoir. Si vous avez accepté de les recevoir et si vous décidez ultérieurement de ne plus recevoir ces communications, reportez-vous à la section «Vos choix» ci-dessous.
Les communications à votre service
Si vous avez choisi de nous fournir vos coordonnées, nous pouvons vous fournir un service se rapportant aux annonces concernant le Site, par tout moyen, y compris par courrier électronique ou vous contacter à propos de vos demandes ou vos questions relatives au service clientèle. Par exemple, tous les utilisateurs enregistrés (qui ont expressément accepté de recevoir des communications par e-mail) recevront un e-mail de bienvenue pour confirmer leur enregistrement. Ces types de communication sont nécessaires pour être à votre service, pour répondre à vos préoccupations et pour vous fournir le haut niveau de qualité de service clientèle que Issa-Moda propose à ses clients.
Service personnalisé
Nous pouvons utiliser vos informations personnelles pour vous fournir un service et une utilisation personnalisés de notre Site. Par exemple, nous pouvons vous demander vos préférences et par la suite vous suggérer des suggestions qui seraient particulièrement intéressants pour vous.
Evénements spécifiques, questionnaires et sondage
A l'occasion, Issa-Moda peut sponsoriser des événements spécifiques (tels que des concours, des loteries promotionnelles ou d'autres offres, en conformité avec la loi applicable), des questionnaires et des sondages. Il peut exister des règles spécifiques applicables à ces promotions qui expliquent la façon dont toute information personnelle que vous fournissez sera traitée. Nous vous conseillons vivement d'examiner toutes les règles applicables avant d'y participer. Dans le cas de figure où un événement spécifique, un questionnaire ou un sondage ne serait pas soumis à des règles spécifiques, le traitement des informations personnelles sera régi par la présente Charte sur la vie privée et les finalités qui y sont énoncées.
Les technologies nous permettant de personnaliser votre expérience sur notre site
Nous utilisons plusieurs technologies pour recueillir des informations (telles que votre demande sur Internet, votre adresse de protocole Internet, votre type de navigateur, la langue de votre navigateur, la date et l'heure de votre demande) concernant votre visite sur notre Site et pour améliorer et personnaliser votre expérience sur notre Site. Par exemple, nous pouvons recueillir l'adresse de protocole Internet identifiant votre ordinateur ou votre appareil et indiquant votre région géographique à des fins statistiques. Dans certaines circonstances, nous pouvons utiliser ces technologies en les alliant aux informations personnelles que vous fournissez sur le Site. Ces technologies peuvent fournir une multitude d'informations, notamment si vous avez déjà visité notre Site. Elles peuvent également vous permettre de sauvegarder vos préférences. Une explication relative à chaque technologie figure ci-dessous.
Cookies
Les cookies d'un navigateur sont des petits morceaux de texte qui sont placés sur le disque dur de votre ordinateur lorsque vous visitez notre Site. Les cookies flash sont similaires aux cookies d'un navigateur à l'exception qu'ils peuvent stocker des données plus complexes qu'un texte simple et qu'ils sont stockés dans votre navigateur plutôt que sur votre disque dur.
Vous pouvez faire en sorte que votre navigateur et/ou les plugs-in de votre navigateur, tels que flash, vous informent de la présence de, ou refusent automatiquement les cookies. Le rejet de nos cookies désactivera également les cookies de Google (décrits ci-dessous). Si vous rejetez ou exercez l'option de refus de nos cookies, vous pouvez toujours utiliser ce Site. Cependant, vous ne pourrez pas profiter de toutes ses fonctionnalités.
Google
Nous nous efforçons d'améliorer constamment votre expérience sur notre Site. A cette fin, nous nous sommes attachés les services d'une entreprise, Google , afin de nous aider à mieux comprendre l'utilisation que vous faites de notre Site. Nous placerons des cookies sur votre ordinateur afin de recueillir des informations qui nous indiqueront la façon dont vous accédez à notre site et la façon dont vous utilisez et surfez sur notre Site. Google ne reçoit pas d'informations personnelles directement identifiables vous concernant. Cependant, Google recevra et traitera les informations personnelles indirectement identifiables y compris l'adresse IP de votre ordinateur. Google trace le comportement du visiteur sur notre Site en se servant d'un cookie permanent anonyme qui ne contient pas d'informations personnelles identifiables directement vous concernant. Google a l'interdiction contractuelle d'utiliser les données à toute autre fin et se doit de faire en sorte que toutes les informations reçues demeurent confidentielles. Vous pouvez désactiver la capacité de Google d'analyser votre comportement sur le Site. Pour en savoir davantage sur les différents niveaux de vie privée et de confidentialité, vous pouvez sélectionner les informations relatives à Google et pour faire votre choix.
Les informations que nous partageons et les personnes avec lesquelles nous les partageons
Nous ne fournirons pas vos informations personnelles à des tiers pour qu'ils en fassent usage afin de commercialiser leurs produits ou leurs services sans obtenir votre consentement, à l'exception de ce qui est décrit dans la section «Transferts d'activité» ci-dessous. En outre, nous ne vendons pas ou ne nous divulguons pas d'informations personnelles concernant les visiteurs de notre Site à l'exception de ce qui est décrit ici.
Sociétés du groupe Issa-Moda.
Nous pourrons partager vos informations personnelles avec nos sociétés affiliées qui distribuent et commercialisent les produits Issa-Moda(les «Sociétés Issa-Moda»). Une société affiliée est une personne ou une entité juridique qui, directement ou indirectement via un ou plusieurs intermédiaires, contrôle ou est contrôlée, seule ou conjointement, par notre groupe. Les Sociétés Issa-Moda peuvent utiliser ces informations conformément à la présente Charte sur la vie privée y compris, si vous l'avez accepté, afin de vous adresser des Communications contenant de l'information relative à nos produits ou des promotions. Si vous préférez que nous ne partagions pas vos informations personnelles avec les Sociétés Issa-Moda, veuillez ne pas nous les communiquer. Nous ne sommes pas en mesure de fournir des avantages de Issa-Moda à une personne qui n'accepte pas de partager ses informations personnelles avec les Sociétés Issa-Moda.
Tiers sous-traitants
Nous pourrons choisir d'autres sociétés ou personnes en vue d'effectuer certaines tâches pour notre compte en accord avec la présente Charte sur la vie privée. A titre d'exemples, nous pourrons avoir recours à des sociétés d'analyse de données, des spécialistes en suivi de clientèle, des fournisseurs de courrier électronique, des sociétés d'hébergement de sites internet et des sociétés de mailing (par exemple des sociétés qui coordonnent des mailings). De tels tiers pourront avoir accès aux informations personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, mais ils ne pourront en aucun cas utiliser lesdites informations autrement qu'en notre nom et conformément à nos instructions et dans le respect de la présente Charte sur la vie privée.
En outre, dans certaines circonstances, il peut vous être demandé de consentir à partager vos informations avec un tiers dans le cadre d'un événement ou d'un co-sponsor de promotion. Si vous acceptez, nous partagerons vos informations avec ledit tiers et les informations que vous fournissez pourront être utilisées par ledit tiers à ses propres fins et conformément à ses propres chartes.
Transferts d'actifs ou d'activités
Dans la mesure où nous continuons à développer notre activité, nous pouvons être amenés à vendre certains de nos actifs ou activités. Lors de telles opérations, les informations concernant l'utilisateur, y compris ses informations personnelles, constituent généralement un des actifs transférés. En cas de vente, nous ferons de notre mieux afin d'obliger l'acquéreur à utiliser les informations personnelles collectées sur ce Site conformément à notre charte sur la vie privée. Si l'acquéreur refuse d'être tenu par notre charte sur la vie privée, il devra obtenir votre consentement afin d'être autorisé à traiter vos informations personnelles pour d'autres finalités que celles décrites dans notre charte sur la vie privée. Vous pouvez faire en sorte que vos informations ne soient pas transférées en tant qu'actif d'activité en nous contactant de la manière décrite dans section «Vos choix»
Conformité avec la loi
Nous pouvons divulguer des informations qui sont nécessaires pour respecter toute loi en vigueur, toute réglementation, toute procédure légale ou demande gouvernementale. En outre, nous pouvons divulguer toute information dans la mesure nécessaire afin d'empêcher tout dommage corporel ou toute perte financière ou tout dommage en lien avec une activité illégale supposée ou réelle, ce dans la plus large mesure permise par la loi applicable.
Transfert des données à destination d'autres pays
Le transfert d'informations personnelles en dehors de l'Union Européenne (UE) vers un pays n'offrant pas un niveau de protection adéquat est réglementé par le droit européen de la protection des données. Si nous transférons vos informations personnelles en dehors de l'UE, nous prendrons toutes les mesures nécessaires afin d'être en conformité avec le droit de la protection des données personnelles applicable.
Issa-Moda collecte, traite et utilise vos informations personnelles principalement dans l'UE.
Vous consentez au transfert de vos informations personnelles à nos Sociétés Affiliées, dans des buts d'hébergement et de traitement. Le transfert peut comprendre toutes les informations personnelles que nous traitons sur ce Site, y compris certains informations personnelles qui peuvent être considérée comme sensible par le droit applicable. Toutes les Sociétés Affiliées, les Sociétés Issa-Moda et les sous-traitant qui reçoivent vos informations personnelles se doivent d'honorer les déclarations sur la vie privée figurant dans la présente Charte sur la vie privée, indépendamment du lieu où ils se situent.
Issa-Moda n'est pas en mesure de faire profiter des avantages du Site Issa-Moda à une personne qui n'a pas accepté le transfert de ses informations personnelles tels que décrit dans cette Charte. Si vous fournissez des informations personnelles au Site Issa-Moda et que vous décidez ultérieurement de ne plus accepter le transfert de vos informations personnelles comme cela est décrit dans le présent paragraphe, veuillez nous contacter de la manière décrite dans la section «Vos choix» de la présente Charte sur la vie privée.
Vie privée des mineurs
Si vous avez moins de 18 ans, vous pouvez surfer sur notre Site. Cependant, vous n'avez pas le droit de nous fournir des informations personnelles. Ce site n'est pas conçu pour des personnes n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans et nous ne recueillons pas sciemment des informations personnelles auprès de personnes n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans. Si nous nous rendons compte que nous avons reçu par inadvertance des informations personnelles venant d'un visiteur âgé de moins de 18 ans sur le Site, nous supprimerons ces informations de nos enregistrements.
Protection des informations personnelles
Nous veillons dans la mesure du possible à ce que ce Site soit protégé des divulgations non autorisées, de l'utilisation, de l'altération ou de la destruction des informations personnelles que vous fournissez sur le Site. Si vous vous posez des questions concernant la sécurité sur notre Site, vous pouvez envoyer un email à info @ issa – moda . be.
Mises à jour de notre charte sur la vie privée
Nous pouvons réviser à tout moment la présente Charte sur la vie privée. Si nous décidons de modifier notre Charte sur la vie privée, nous posterons la charte révisée sur ce Site. Nous suggérons que vous consultiez régulièrement la présente Charte sur la vie privée. Veuillez trouver la date en vigueur de la présente Charte sur la vie privée dans la partie supérieure de cette page.
Vos choix
Mise à jour de vos informations
Vous avez la possibilité d'accéder, d'examiner, de mettre à jour, de modifier ou de demander la suppression de vos informations personnelles en envoyant un e-mail à info @ issa – moda . be. Vous pouvez également exercer votre droit d'accès en nous envoyant une lettre datée et signée, avec une copie de votre carte d'identité à cette adresse.
Choix/option de retrait et gestion de vos préférences
Vous pouvez choisir si vous souhaitez ou non recevoir des Communications de notre part. Vous pouvez changer vos préférences concernant les Communications ou refuser le traitement de vos données personnelles à des fins de marketing direct, à tout moment et sans frais en nous envoyant un e-mail à info @ issa – moda . be. Vous pouvez également choisir de ne pas recevoir des communications par courrier en nous envoyant un e-mail à info @ issa – moda . be et en précisant qu'il s'agit de votre préférence.
En outre, si vous souhaitez modifier vos autres préférences, par exemple concernant les Transferts d'activité ou le transfert des données comme cela est décrit dans la section Transfert des données à destination d'autres pays ou concernant le traitement des données sensibles comme cela est décrit dans la section Informations que nous recueillons et la façon de les utiliser, veuillez nous contacter à info @ issa – moda . be. Vous pouvez également exercer votre droit de rectification et de suppression en nous envoyant une lettre signée et datée avec une copie de votre carte d'identité à cette adresse.
Veuillez noter que si vous retirez votre consentement à certains traitements et/ou transferts, nous pouvons ne plus être en mesure de vous faire profiter des avantages de Issa-Moda et nous supprimerons vos informations personnelles si cela est nécessaire en réponse à votre demande.
Contrôleur de données/processeur de données
Issa-Moda est l'entité responsable pour le traitement de vos informations personnelles. ISSA-MODA, Thonissenlaan 82, 3500 Hasselt, Belgique recueillera, hébergera et traitera lesdites informations personnelles au nom et en respectant les instructions de Issa-Moda.
Suggestions
Nous avons pris d'importantes mesures pour nous assurer que votre visite sur notre Site soit agréable et que votre vie privée soit constamment respectée. Si vous avez des questions, suggestions ou préoccupations au sujet de nos pratiques relatives au respect de la vie privée, veuillez nous envoyer un e-mail à info @ issa – moda . be ou par téléphone au + 32 (0) 11 / 22 . 85 . 41

Copyright © 2014 ISSA-MODA Tous droits réservés à l'échelle mondiale.

 

Go to top
4095a945a17f493d023f891e45c94bd0.jpg
ace06fc9f1c2c64022c3e0f037b59256.jpg
aff2e6d925a1beb9dad00bcedde244df.jpg
b84ed611b634ba405cf2482069d64824.jpg
096cd16bb6043f27bc46ff1e05ca7ab5.jpg
42f27db3052185fc2a07221215cefb77.jpg
981430888648af13cd7fd56a5adb45e2.jpg
0aeb291e8cd28319b98bb8f9defc2ef6.jpg
0827d3c5653f448143b7bbcff832d782.jpg